نام واحد : پارس طلعت

نام محصول : اماده سازی بسته بندی قهوه فوری

 • سریال مجوز : 1774709
 • شماره مجوز : 30917
 • تاریخ مجوز : 09/04/1386
 • کد محصول : 15491121
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه فوری
 • ظرفیت : 69 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%