نام واحد : چایسازی سی دشت

نام محصول : چای خشک

 • سریال مجوز : 2800485
 • شماره مجوز : 1779
 • تاریخ مجوز : 07/03/1371
 • کد محصول : 15491210
 • شرح محصول : چایسازی
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%