نام واحد : تعاونی تولید چایسازی فجر قلعه رودخان

نام محصول : چایسازی

 • سریال مجوز : 2800271
 • شماره مجوز : 27900
 • تاریخ مجوز : 09/09/1365
 • کد محصول : 15491210
 • شرح محصول : چایسازی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%