نام واحد : مجتمع کشت و صنعت نمونه شهریار بستنی نمونه شهریار

نام محصول : بسته بندی اب نبات

 • سریال مجوز : 1708220
 • شماره مجوز : 22679
 • تاریخ مجوز : 02/03/1378
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%