نام واحد : پرندک خزر

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور و تبدیل ضا

 • سریال مجوز : 2800418
 • شماره مجوز : 12413
 • تاریخ مجوز : 19/08/1370
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 2,640,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%