نام واحد : داروسازی کیمیا فام

نام محصول : گندزدامیوه وسبزی

 • سریال مجوز : 1704564
 • شماره مجوز : 34731
 • تاریخ مجوز : 27/09/1380
 • کد محصول : 24211721
 • شرح محصول : ضدعفونی کننده میوه-مرکبات-سبزیجات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%