نام واحد : تولیدی و بازرگانی نوآوران کاجیره سهامی خاص

نام محصول : بسته بندی ادویجات

 • سریال مجوز : 2804289
 • شماره مجوز : 8711
 • تاریخ مجوز : 18/11/1375
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%