نام واحد : پارس پیک

نام محصول : لفاف بسته بندی مواد غذائی

 • سریال مجوز : 2804551
 • شماره مجوز : 2260
 • تاریخ مجوز : 10/03/1376
 • کد محصول : 15492710
 • شرح محصول : محصولات طبقه بندی نشده درجای دیگر حبوبات
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%