نام واحد : تعاونی روستائی تولیدی توزیعی فرآورده های لبنی دهکده سبزمهر

نام محصول : دوغ

 • سریال مجوز : 1757072
 • شماره مجوز : 70076
 • تاریخ مجوز : 25/12/1383
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%