نام واحد : تعاونی کیک و کلوچه نسیم شمال - فائز و جمشیدی

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 2805593
 • شماره مجوز : 9568
 • تاریخ مجوز : 06/11/1377
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%