نام واحد : چای کوهساران املش - رضانپور

نام محصول : چای خشک برگ سبز

 • سریال مجوز : 2805978
 • شماره مجوز : 4240
 • تاریخ مجوز : 21/06/1378
 • کد محصول : 15491210
 • شرح محصول : چایسازی
 • ظرفیت : 5,475 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%