نام واحد : تولیدی دام ودریا - طرح توسعه

نام محصول : فراورده های پروتئینی اماده

 • سریال مجوز : 2806407
 • شماره مجوز : 4704
 • تاریخ مجوز : 17/05/1380
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%