نام واحد : شهد ارک - طرح توسعه

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 2807354
 • شماره مجوز : 12473
 • تاریخ مجوز : 03/11/1380
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%