نام واحد : پکینگ ونوس برگر زنجیره ای کیش

نام محصول : غذاهای اماده طبخ ازگوشت مرغ 00

 • سریال مجوز : 1775076
 • شماره مجوز : 62144
 • تاریخ مجوز : 15/06/1385
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%