نام واحد : سرزمین شیرپارس

نام محصول : پنیر پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1775079
 • شماره مجوز : 70255
 • تاریخ مجوز : 02/05/1389
 • کد محصول : 15201251
 • شرح محصول : پنیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 270 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%