نام واحد : مجتمع پرورش و فرآوری صنعتی بوقلمون تینا شمال

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2807434
 • شماره مجوز : 13202
 • تاریخ مجوز : 25/11/1380
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%