نام واحد : اسپیلی دیلمان

نام محصول : روغن بادام تلخ

 • سریال مجوز : 2807538
 • شماره مجوز : 15191
 • تاریخ مجوز : 26/12/1380
 • کد محصول : 15141216
 • شرح محصول : روغن خام بادام
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%