نام واحد : غذائی فرنوشان پارس شمال

نام محصول : نکتارمیوه

 • سریال مجوز : 1775490
 • شماره مجوز : 89009
 • تاریخ مجوز : 23/09/1387
 • کد محصول : 15131750
 • شرح محصول : نکتارمیوه جات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%