نام واحد : تولیدی غذائی شمیم یاس خزر

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 2807743
 • شماره مجوز : 2945
 • تاریخ مجوز : 16/03/1381
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%