نام واحد : آذین مسرورمجید روحی حجتی

نام محصول : سس سرد

 • سریال مجوز : 1706707
 • شماره مجوز : 89022
 • تاریخ مجوز : 23/09/1387
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%