نام واحد : چاشنی خوراک امیرهوشنگ روحی حجتی

نام محصول : بسته بندی سرکه

 • سریال مجوز : 1775668
 • شماره مجوز : 34483
 • تاریخ مجوز : 05/10/1362
 • کد محصول : 15492459
 • شرح محصول : بسته بندی سرکه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%