نام واحد : نارنج بسته نیکو

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک خوارزمی...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : شهرک خوارزمی بلواربیدستان خ سپیدارقطعه سی 134 ازبلوک 31غذایی
 • تلفن واحد : *******912
 • مدیر : جواد کریمی تفرشی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : گندم پرک شده

 • سریال مجوز : 1775703
 • شماره مجوز : 44794
 • تاریخ مجوز : 27/07/1388
 • کد محصول : 15311311
 • شرح محصول : گندم پوست کنده
 • ظرفیت : 179 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%