نام واحد : آفتاب و مهتاب شمال

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 2808145
 • شماره مجوز : 12127
 • تاریخ مجوز : 01/10/1381
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 440 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%