نام واحد : تعاونی سلامت یاران بهار

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 1775812
 • شماره مجوز : 27456
 • تاریخ مجوز : 14/04/1390
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%