نام واحد : منار ماکارون - طرح توسعه

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 2808165
 • شماره مجوز : 9273
 • تاریخ مجوز : 01/08/1381
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%