نام واحد : منار ماکارون - طرح توسعه

نام محصول : چای بسته بندی

 • سریال مجوز : 2808165
 • شماره مجوز : 9273
 • تاریخ مجوز : 01/08/1381
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%