نام واحد : علی عطائی

نام محصول : راحت الحلقوم

 • سریال مجوز : 2810450
 • شماره مجوز : 4755
 • تاریخ مجوز : 20/04/1384
 • کد محصول : 15431333
 • شرح محصول : راحت الحلقوم
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%