نام واحد : محمدرضا رسولی

نام محصول : کنسرو زیتون

 • سریال مجوز : 2808774
 • شماره مجوز : 3280
 • تاریخ مجوز : 05/03/1382
 • کد محصول : 15131634
 • شرح محصول : کنسروزیتون
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%