نام واحد : پنبه پاک کنی قیزیل وش نوین مغان

نام محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 610255000000
 • شماره مجوز : 125/21029
 • تاریخ مجوز : 06/06/1392
 • کد محصول : 111512330
 • شرح محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%