نام واحد : واهه یوناتان

نام محصول : اماده سازی بسته بندی قهوه

 • سریال مجوز : 1775970
 • شماره مجوز : 53851
 • تاریخ مجوز : 28/10/1388
 • کد محصول : 15491120
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه
 • ظرفیت : 370 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%