نام واحد : کازئینات ایران

نام محصول : پودرشیرکاکائو

 • سریال مجوز : 1717783
 • شماره مجوز : 58227
 • تاریخ مجوز : 31/04/1385
 • کد محصول : 15431114
 • شرح محصول : پودرشیرکاکائو
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%