نام واحد : شجاع الدین مجیدی ویزنه

نام محصول : پودر صدف

 • سریال مجوز : 2809679
 • شماره مجوز : 3433
 • تاریخ مجوز : 07/03/1383
 • کد محصول : 15121621
 • شرح محصول : پودر صدف
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 79%
  79%