نام واحد : زر دانه گلستان شمال

نام محصول : روغن زینون

 • سریال مجوز : 2809517
 • شماره مجوز : 805
 • تاریخ مجوز : 25/01/1383
 • کد محصول : 15141213
 • شرح محصول : روغن خام زیتون
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%