نام واحد : سعیدوخلیل انصاری

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 1776328
 • شماره مجوز : 52202
 • تاریخ مجوز : 18/09/1386
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 232 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%