نام واحد : پارس طلعت

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1774709
 • شماره مجوز : 30917
 • تاریخ مجوز : 09/04/1386
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 1,330 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%