نام واحد : روغن نباتی پارس

نام محصول : روغن نباتی جامد مایع ومارگارین

 • سریال مجوز : 1776430
 • شماره مجوز : 47549
 • تاریخ مجوز : 25/08/1388
 • کد محصول : 15141111
 • شرح محصول : تولید روغن نباتی جامد
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%