نام واحد : عیسی میر قلی وند چگینی

نام محصول : کنسرو زیتون

 • سریال مجوز : 2811185
 • شماره مجوز : 1113
 • تاریخ مجوز : 16/09/1384
 • کد محصول : 15131634
 • شرح محصول : کنسروزیتون
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%