نام واحد : حسین کریمی زیارانی

نام محصول : ظروف پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1768894
 • شماره مجوز : 42746
 • تاریخ مجوز : 23/12/1384
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%