نام واحد : خدیجه غزلی و محمد اسماعیل زاده

نام محصول : درجه و بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 2811098
 • شماره مجوز : 3882
 • تاریخ مجوز : 15/08/1384
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 54%
  54%