نام واحد : عزیزاله اقدسی نصرتی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : ملکان
 • نشانی شرکت : روستای نصرت...
 • تلفن شرکت : ******422
 • نشانی واحد : واقع در اراضی روستای حسین آباد اتوبان میاندو آب-ملکان جنب خط راه آهن مراغه -میاندو آب
 • تلفن واحد : *******413
 • مدیر : عزیزاله اقدسی نصرتی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه

 • سریال مجوز : 350228000000
 • شماره مجوز : 53236
 • تاریخ مجوز : 20/10/1393
 • کد محصول : 1410512350
 • شرح محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%