نام واحد : قاسم کروبی

نام محصول : انواع ابمیوه

 • سریال مجوز : 1717912
 • شماره مجوز : 68751
 • تاریخ مجوز : 29/08/1385
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 9,067 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%