نام واحد : صنایع بسته بندی ستایش لاهیج

نام محصول : پاک کردن و بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2811262
 • شماره مجوز : 4234
 • تاریخ مجوز : 04/10/1384
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%