نام واحد : صنایع بسته بندی ستایش لاهیج

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی سبزیجات

 • سریال مجوز : 2811262
 • شماره مجوز : 4234
 • تاریخ مجوز : 04/10/1384
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%