نام واحد : ارمین ایلخانی

نام محصول : پوستگیری بادام

 • سریال مجوز : 2811504
 • شماره مجوز : 15476
 • تاریخ مجوز : 14/12/1384
 • کد محصول : 15492131
 • شرح محصول : پوستگیری بادام
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%