نام واحد : اقلیم توسعه آپادانا

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خ شیرازجنوبی...
 • تلفن شرکت : *****886
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد انتهای بلوارکارآفرینان نبش میدان سوم سمت چپ
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : نوشابه گازدارغیرالکلی

 • سریال مجوز : 1765197
 • شماره مجوز : 40269
 • تاریخ مجوز : 20/06/1386
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 6,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%