نام واحد : فرآورده های غذائی قهوه دانه

نام محصول : پودرژله

 • سریال مجوز : 1771232
 • شماره مجوز : 51146
 • تاریخ مجوز : 12/09/1386
 • کد محصول : 15131469
 • شرح محصول : بسته بندی پودرژلاتین وژله
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%