نام واحد : آب معدنی ییلاق سهامی خاص

نام محصول : نوشابه های غیرالکلی

 • سریال مجوز : 2811592
 • شماره مجوز : 16257
 • تاریخ مجوز : 24/12/1384
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 10,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%