نام واحد : ارمغان سعادت

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 2811626
 • شماره مجوز : 4897
 • تاریخ مجوز : 25/12/1384
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%