نام واحد : تولیدی میهن خواه

نام محصول : ویفر شکلاتی

 • سریال مجوز : 2811758
 • شماره مجوز : 1468
 • تاریخ مجوز : 02/02/1385
 • کد محصول : 15411231
 • شرح محصول : ویفرشکلاتی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%