نام واحد : گیلان سویا

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 2812059
 • شماره مجوز : 3986
 • تاریخ مجوز : 02/03/1385
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 7,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%