نام واحد : قاسم کروبی

نام محصول : تیوپ ازجنس پلی اتیلن فیلم

 • سریال مجوز : 1717912
 • شماره مجوز : 68751
 • تاریخ مجوز : 29/08/1385
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 2,019 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%