نام واحد : محمد خادمی

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 2812190
 • شماره مجوز : 5063
 • تاریخ مجوز : 20/03/1385
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%